Helmke

Op negenjarige leeftijd startte Helmke met het volgen van hobolessen aan de muziekschool in ‘s-Heerenbergh. Toen zij in 2006 ging studeren, heeft ze gekozen voor de Universiteit Leiden omdat hier de mogelijkheid bestond de bachelorstudie Orthopedagogiek te combineren met de minor Practicum Musicae hobo aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Gedurende deze minor kwam hobo steeds duidelijker als passie op de voorgrond te staan, daarom is zij in 2009 gestart met de voltijd opleiding hobo. In dat studiejaar behaalde zij tevens de titel Bachelor of Science voor de studie Orthopedagogiek. Na enkele jaren de focus bij muziek te hebben gelegd, zocht Helmke toch de combinatie met een universitaire studie weer op: in februari 2012 startte zij met de master Clinical Child and Adolescent Studies welke in februari 2014 resulteerde in de titel Master of Science.

Na het succesvol afronden van de Bachelor of Music ontving Helmke een uitnodiging voor het tweejarige masterprogramma. Ook werd zij toegelaten tot de Orkestmaster, een aanvullend masterprogramma vanuit de samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en het Residentie Orkest. In april 2015 studeerde Helmke af van de master opleiding met lovende woorden van de jury en als resultaat een 9 met onderscheiding voor expressie en kracht.

Gedurende haar studietijd heeft zij in een grote verscheidenheid aan orkesten gespeeld waaronder het Nederlands Studenten Kamer Orkest, het Nederlands Studenten Orkest, het Utrechts Studenten Concert en daarnaast in orkestprojecten opgezet vanuit het conservatorium.
Sinds de start van de (orkest)master is Helmke als remplaçant onder andere betrokken bij het Residentie Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Naast het werken in orkesten speelt zij regelmatig in zeer gevarieerde kamermuziekensembles zoals een trio, kwartet, septet en het Furore Blaaskwintet.
Sinds september 2014 maakt Helmke deel uit van het JongNBE (Jong Nederlands Blazers Ensemble).

Lees meer over Helmke op haar eigen website.

Photo by Eduardus Lee @ Concertgebouw Amsterdam